Implantologia a nowe technologie

Obecnie coraz więcej pacjentów rozważa leczenie implantologiczne w przypadku braków w uzębieniu. Implanty zębowe są chętniej wybierane, ponieważ umożliwiają ewentualne dalsze budowanie na nich konstrukcji protetycznych, poza tym są wysoce estetyczne oraz  przenoszą działanie sił żucia w sposób zbliżony do fizjologicznego, dzięki czemu kość wyrostka zębodołowego jest stymulowana do ciągłej przebudowy, co zapobiega resorpcji tkanki kostnej.

Wszczepianie implantów to zabieg wymagający od lekarza wielkiej precyzji, nic więc dziwnego, że wraz z coraz większym zainteresowaniem tą techniką wdrażane są nowe technologie. Wspomagają one precyzję zabiegu, co prowadzi do zwiększenia odsetka udanych procedur wszczepianie implantów. Poza tym także inne zalety metod wspomaganych komputerowo przemawiają za ich zastosowaniem, oszczędza się dzięki nim czas, redukuje ewentualne powikłania oraz reakcje bólowe. W metodzie wspomaganej komputerowo można bez problemu śledzić przebieg naczyń krwionośnych i nerwów, co sprawia, że można je bezpiecznie omijać, nawet wtedy, gdy pacjent wykazuje duże odchylenia przebiegu od standardowo spotykanego u większości ludzi. Dzięki zastosowaniu indywidualnie wykonanych szablonów chirurgicznych z wykonanymi tulejami możliwe jest w niektórych przypadkach wykonywanie zabiegu bez konieczności odsłaniania kości przez nacięcia i odsunięcie płata śluzówkowo-dziąsłowego. Dzięki temu minimalizuję się dolegliwości bólowe i ilość powikłań.

Implantologia wspomagana cyfrowo jest szczególnie polecana w trudniejszych przypadkach, gdzie przestrzenie międzyzębowe są niewielkiej wielkości, a wytworzenie łoża implantu nastręcza wielu trudności. Dzięki nowej technologii ułatwione jest planowanie także zabiegów wspomagających, takich jak np. podnoszenie dna zatok szczękowych.

Obróbka cyfrowa pozwala także na zaprezentowanie pacjentowi w prosty i czytelny sposób planowanego rozwiązania i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości. Dzięki wizualizacji zyskuje się pewność, że pacjent jest świadomy procedur podejmowanych w czasie zabiegu chirurgicznego oraz ewentualnego ryzyka. Przedstawienie pacjentowi dokładnego planu leczenia w formie trójwymiarowej pomaga także zwiększyć jego zaufanie względem lekarza.

Większość systemów wspomaganych komputerowo posiada także odpowiednio wykonane narzędzia, które umożliwiają dokładną, sprawną i efektywną pracę. Większość systemów do wspomaganego komputerowo wszczepiania implantów posiada także konkretne wskazówki producentów co do jego stosowania oraz przykładowe modele cyfrowe na których można spróbować swoich możliwości.

Nie tylko sama procedura umieszczania implantów zębowych w kościach wyrostków zębodołowych jest ułatwiana poprzez zastosowanie projektowania cyfrowego. Obróbka zdjęć z tomografii komputerowej programami CAD (Computer Aided Design), pozwala także na projektowanie indywidualnych łączników, które można dokładnie dopasować do potrzeb danego pacjenta. Poza tym dzięki wspomaganiu komputerowemu możliwe jest umocowanie tymczasowej odbudowy protetycznej w ustach pacjenta.

NobelGuide® firmy NobelBiocare to jeden z systemów wspomagających projektowanie i wszczepianie implantów. Projektowanie implantów dla pacjenta opiera się na wykonaniu tomografii komputerowej, dzięki której uzyskuje się trójwymiarowy obraz struktur anatomicznych. Obraz z tomografii jest następnie modyfikowany i przekazywany do programu CAD, który pozwala na tworzenie i zapisywanie obrazów planowanej odbudowy, a także na tworzenie projektu specjalnego szablonu z prowadnicami, który jest później wykonywany w siedzibie firmy. Możliwość tworzenia i testowania rożnych rozwiązań dzięki trójwymiarowym obrazom pozwala na wybór najlepszego z możliwych ustawienia implantu w stosunku do otaczających struktur anatomicznych. Ponadto wykonany technologią cyfrową projekt może być przesyłany do konsultacji specjalistycznej drogą internetową, co umożliwia współpracę lekarzy z różnych miejsc świata. Firma oferuje także wykonanie szablonu dopasowanego do indywidualnych uwarunkowań anatomicznych pacjenta na podstawie obrazu z tomografii.

Obok wyżej opisanego produktu także Facilitate™ firmy Astra Tech działa na podobnej zasadzie. Podobnie jak w systemie NobelGuide®  mamy do czynienia z wykonywaniem szablonów chirurgicznych, dzięki którym osiąga się bardzo dużą precyzję. Facilitate™ oferuje trzy typy szablonów, co daje duże możliwości. Szablon chirurgiczny może być oparty o kość, śluzówkę lub zęby, co pozwala dopasować wymogi procedury do warunków panujących w jamie ustnej pacjenta.

Znanym oprogramowaniem jest Simplant®, który był umożliwia planowanie zabiegu na modelu 3D, który można dowolnie odwracać na monitorze komputera. Dzięki temu oprogramowaniu na podstawie tomografii firma Materialise dental oferuje możliwość wykonania czterech typów szablonów SurgiGuide®; opartych na zębie, śluzówce, kości oraz do implantów specjalnych, wymagających szczególnej perfekcji.

Innym systemem do chirurgii implantologicznej wspomaganej komputerowo jest system Straumann® Cares® Guided Surgery, który podobnie jak opisane powyżej pozwala na planowanie zabiegu oraz jego przeprowadzenie z wykorzystaniem wykonanego na podstawie danych cyfrowych szablonu chirurgicznego. System ten pozwala także na swobodny przepływ informacji pomiędzy specjalistami oraz pacjentem dzięki wbudowanej w oprogramowaniu platformy komunikacyjnej.

Atlantis VAD™ (Virtual Abutment Design) firmy Astra Tech to program umożliwiający projektowanie indywidualnych łączników dla implantów przystosowanych do potrzeb konkretnego pacjenta. Oprogramowanie to jest kompatybilne z wieloma systemami do wszczepiania implantów, dlatego jest uważane za dość uniwersalne. Dzięki niemu można jeszcze lepiej projektować łączniki dla wymaganej konstrukcji protetycznej.

Bibliografia:

  1. http://www.astratechdental.pl/Main.aspx/Item/616068/navt/68410/navl/90934/nava/90974
  2. http://www.nobelbiocare.com/en/products-solutions/treatment-planning-guided-surgery/
  3. http://www.simplant.pl/
  4. http://www.schlamberger.pl/wp-content/uploads/2011/03/manual-guided-surgery.pdf
  5. http://www.straumann-cares-digital-solutions.com/com-index/digital-solutions/guided-surgery.htm

Dodaj odpowiedź:

Twój adres email nie będzie publikowany.

Sliding Sidebar