Implanty podokostnowe – skuteczne protezowanie przy zaniku kości i bezzębiu

implant podokostnowy
implant podokostnowy

Implanty podokostnowe Implanty podokostnowe, zwane też ramowymi, znane są od ponad 60 lat. Wykorzystywane są w trudnych przypadkach i w sytuacji, kiedy doszło do zaniku kości. Dzięki technologiom cyfrowym umożliwiającym nieinwazyjne diagnozowanie oraz sprawne projektowanie i wykonywanie indywidualnie dopasowanych wszczepów, implanty podokostnowe są alternatywą dla rozległych ruchomych protez dentystycznych. Implanty podokostnowe wykorzystuje się przy m.in. w bezzębiu, w wymagających warunkach protetycznych – gdy doszło do dużego zaniku kości (w wysokości i grubości), również tak dużego ubytku warstwy gąbczastej kości, że

Czytaj więcej...

Zaopatrzenie pacjentów z aktywną martwicą kości szczęk po radio- i farmakoterapii

Martwica kości szczęk (ang. osteonecrosis of the jaws – ONJ) jest rzadkim schorzeniem, które występuje zwykle wtórnie do radio- i chemioterapii, zwłaszcza przy leczeniu bisfosfonianami (BP). Stanowi ona problem wymagający szybkiej pomocy medycznej i może powodować zaburzenia czynnościowe  układu żucia, takie jak upośledzenie przyjmowania pokarmów, czy ból. Także obniżenie estetyki przyczynia się do dyskomfortu i obniżenia jakości życia u pacjentów dotkniętych tym schorzeniem. Terapia bisfosfonianami jest wykorzystywana do leczenia chorób dotykających kości, takich jak osteoporoza, przerzuty rakowe do kości, hiperkalcemia

Czytaj więcej...

Implantologia a nowe technologie

Obecnie coraz więcej pacjentów rozważa leczenie implantologiczne w przypadku braków w uzębieniu. Implanty zębowe są chętniej wybierane, ponieważ umożliwiają ewentualne dalsze budowanie na nich konstrukcji protetycznych, poza tym są wysoce estetyczne oraz  przenoszą działanie sił żucia w sposób zbliżony do fizjologicznego, dzięki czemu kość wyrostka zębodołowego jest stymulowana do ciągłej przebudowy, co zapobiega resorpcji tkanki kostnej. Wszczepianie implantów to zabieg wymagający od lekarza wielkiej precyzji, nic więc dziwnego, że wraz z coraz większym zainteresowaniem tą techniką wdrażane są nowe technologie.

Czytaj więcej...

Protetyka oparta na implantach

Implanty zębowe zyskują sobie coraz większą liczbę zwolenników, ponieważ są uzupełnieniami, które najdoskonalej imitują fizjologiczne przenoszenie sił powstających w trakcie żucia na kość. Ponadto wszczepy zębowe pozwalają na zatrzymanie szybkiej utraty kości wyrostka zębodołowego, która następuje na skutek utraty zęba i braku sił oddziałujących w tym miejscu na kość, które wcześniej stymulowały jej przebudowę. Zanikanie kości obserwowane jest także przy zastosowaniu tradycyjnych uzupełnień – największy stopień utraty kości występuje w przypadku protez osiadających, to jest opartych na błonie śluzowej jamy

Czytaj więcej...

Sliding Sidebar