implant podokostnowy
implant podokostnowy

Implanty podokostnowe – skuteczne protezowanie przy zaniku kości i bezzębiu

Implanty podokostnowe

Implanty podokostnowe, zwane też ramowymi, znane są od ponad 60 lat. Wykorzystywane są w trudnych przypadkach i w sytuacji, kiedy doszło do zaniku kości. Dzięki technologiom cyfrowym umożliwiającym nieinwazyjne diagnozowanie oraz sprawne projektowanie i wykonywanie indywidualnie dopasowanych wszczepów, implanty podokostnowe są alternatywą dla rozległych ruchomych protez dentystycznych. Implanty podokostnowe wykorzystuje się przy m.in. w bezzębiu, w wymagających warunkach protetycznych – gdy doszło do dużego zaniku kości (w wysokości i grubości), również tak dużego ubytku warstwy gąbczastej kości, że obecna jest wyłącznie kość zbita.

Czym są implanty podokostnowe?

To rozbudowane i indywidualnie dopasowane, dobrze przylegające konstrukcje, które mocuje się do warstwy korowej kości. Wszczepy tego typu osadza się inaczej, niż typowe implanty stomatologiczne wkręcane w kość przyzębia (śródkostne). Mocuje się je między kością przyzębia a dziąsłem, przytwierdzając elementy konstrukcji śrubami wkręcanymi do:

  • kości szczęki, która obnażona została ze śluzówki i okostnej;
  • kości żuchwy – w części zębodołowej.

Takie rozwiązanie daje możliwość odtworzenia funkcji układu żującego w trudnych warunkach protetycznych – kiedy doszło do znacznej atrofii kości (zaniku kości) i z powodu zbyt małej ilości tkanki kostnej lub słabej jej jakości nie ma możliwości osadzenia wszczepów śródkostnych. Umożliwia też stosowanie rozbudowanych konstrukcji, dzięki którym w opisanych trudnych warunkach da się leczyć bezzębie.

Implanty podokostnowe wykonywane są z bezpiecznych stopów metali, ale najczęściej stomatolodzy skłaniają się do zastosowania tytanu, gdyż metal ten:

  • cechuje się bardzo dobrą biozgodnością z tkankami;
  • ma dobrą samopasywację, czyli zdolność do zabezpieczania swojej powierzchni przed korozją przez wytworzenie cienkiej warstwy ochronnej w postaci tlenku tytanu;
  • w postaci czystej nie powoduje alergii.

 

Implanty podokostnowe przy bezzębiu – jak przebiega leczenie?

Jest to leczenie dwuetapowe. Może być przeprowadzone tradycyjnie – z pobraniem wycisku fizycznego, lub z wykorzystaniem technik cyfrowych – tu model powstaje w oparciu o analizę właściwości kości na postawie obrazów z tomografu i skan pola protetycznego.

W tradycyjnej procedurze (stosowanej obecnie rzadko) konieczna jest chirurgiczna ingerencja w tkanki, aby można było wykonać wycisk obszaru poddawanego leczeniu z zastosowaniem implantów podokostnowych. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu. Stomatolog nacina tkanki, odcina płat śluzówki i okostnej i pobiera wycisk odsłoniętego podłoża kostnego. Na bazie wycisku wykonywany jest model protetyczny, na którym odlewany jest kształt konstrukcji implantu podokostnowego.

Dzięki technikom cyfrowym unika się chirurgicznej interwencji w celu pobrania wycisku. Zarówno kształt i jakość kości, na której osadzony będzie implant podokostnowy, poznaje się bardzo dokładnie dzięki nowoczesnym technikom obrazowym, np. tomografii CBCT. Na bazie cyfrowych obrazów tkanek tworzony jest wirtualny model implantu podokostnowego. Posłuży on do wykonania gipsowego modelu, na bazie którego odlany zostanie implant. Albo też implant zostanie wytworzony bezpośrednio z wirtualnego modelu – dzięki zastosowaniu technologii CAD/CAM i druku 3D.

Gotowy implant jest osadzany w jamie ustnej pacjenta – podczas zabiegu przeprowadzanego w znieczuleniu ogólnym. Stomatolog nacina tkanki, odsuwa płat śluzówki i okostnej i bezpośrednio na kości osadza konstrukcję wszczepu, mocując ją mikrośrubami tytanowymi. Następnie na ranę nakłada się szwy i następuje okres gojenia – w tym czasie pacjent przebywa w domu. Po zabiegu zalecane jest stosowanie diety płynnej i z miękkimi pokarmami. W okresie gojenia się rany należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń stomatologa i zgłaszać się na wyznaczone wizyty kontrolne. Po ok. 10-14 dniach dentysta ściąga szwy. Następuje pobranie wycisku i wykonanie indywidualnie dopasowanej protezy odtwarzającej uzębienie, która osadzana jest na przygotowaną konstrukcję z implantów.

Implanty podokostnowe a regeneracja kości

Zastosowanie implantów podokostnowych umożliwia przeprowadzenie regeneracji kości. Podczas zabiegu osadzania implantu można bowiem zastosować preparaty i rozwiązania, dzięki którym w leczonym obszarze tkanki kostnej zacznie przybywać.

Implanty podokostnowe – podobnie, jak każdy inny rodzaj implantu – wymagają pedantycznego przestrzegania higieny jamy ustnej i regularnych wizyt kontrolnych. Wizyty kontrolne, początkowo częste, z czasem zalecane będą co 6-12 miesięcy.

Dodaj odpowiedź:

Twój adres email nie będzie publikowany.

Sliding Sidebar